Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia solidne wsparcie finansowe pozwalające na zaspokojenie najważniejszych potrzeb dzieci w pierwszym okresie po śmierci rodzica (np. po 11.000 zł dla każdego dziecka). Poszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkową opcję możliwe jest bez konieczności wykonywania badań medycznych. Polisa gwarantuje wypłatę dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego.

Umowa jest zawierana na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczaniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka wskutek śmierci ubezpieczonego zaistniałej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty