Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P Plus, lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych.

Wypłata dodatkowego świadczenia, w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała, gwarantowana jest w wysokości:

  • 100% sumy ubezpieczenia - w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa,
  • od 2% do 100% (a w przypadku zdarzeń spowodowanych kilkoma nieszczęśliwymi wypadkami w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA nawet do 200%) sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia uszkodzenia ciała ubezpieczonego.

Szczegółowy wykaz uszkodzeń ciała objętych ubezpieczeniem i wysokość świadczeń zamieszczone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zabezpiecza rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy i zapewnia dodatkowe środki finansowe na ewentualną rehabilitację. Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo ubezpieczonego, oraz poważane uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA Całkowite trwałe inwalidztwo oznacza uszkodzenie ciała ubezpieczonego, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie, oraz do samodzielnej egzystencji na stałe. Poważne uszkodzenia i wysokość świadczeń objęte ubezpieczeniem są wymienione w tabeli załączonej do ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty