Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.
 

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Gwarantowana w niej jest wypłata ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci dziecka ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci dziecka. Umowa jest zawierana na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i może być automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką na ubezpieczenie podstawowe.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie dziecka osoby ubezpieczonej.
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć dziecka spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: