Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczaniem typ P Plus.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyko bez konieczności wykonywania badań medycznych. Gwarantuje wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci małżonka ubezpieczonego (naturalnej bądź spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem) w wysokości do 175% sumy ubezpieczenia. Stanowi to dobre zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi ze śmiercią osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Umowa jest zawierana na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie małżonka.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć małżonka zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty