Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P lub grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia, w przypadku śmierci małżonka ubezpieczonego objętego ubezpieczeniem, gwarantowana jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci. Jest to dodatkowe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi w razie śmierci osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Do umowy można przystąpić w dowolnym momencie i jest ona automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie współmałżonka.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć współmałżonka spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty