Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa zapewnia poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję ryzyko bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy jest gwarantowana w wysokości od 100% do 500% sumy ubezpieczenia, gdy ubezpieczeniem podstawowym jest typ P lub typ P Plus (nawet do 125.000 zł). Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy w wysokości od 100% do 200% sumy ubezpieczenia jest gwarantowana, gdy ubezpieczeniem podstawowym jest Pełnia Życia (nawet do 1.000.000 zł).

Polisa stanowi doskonałe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi ze śmiercią osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego, a składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, spowodowaną wypadkiem przy pracy zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty