Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, lub grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci (jeżeli jest to ubezpieczenie dodatkowe do grupowego ubezpieczenia na życie typ P), albo nawet 500% sumy ubezpieczenia(jeżeli jest to dodatkowe ubezpieczenie do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus).

Ubezpieczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi ze śmiercią osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty