Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Ubezpieczenie daje możliwość poszerzenia zakresu podstawowego o dodatkowe ryzyko bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem gwarantowana jest w wysokości nawet do 500% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci. Polisa stanowi niezbędne zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi, związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty