Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Daje gwarancję wypłaty uposażonemu dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym, w wysokości od 100% do 300% sumy ubezpieczenia (do wyboru) aktualnej w dniu śmierci (nawet do 1.500.000 zł). Stanowi doskonałe dodatkowe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi ze śmiercią osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym, za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem lotniczym, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty