Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej wypadkiem podczas uprawiania niebezpiecznego sportu, gwarantowana jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu śmierci (nawet do 500.000 zł).

Uprawianie niebezpiecznego sportu to rekreacyjne uprawnianie jednej z poniższych dyscyplin sportowych:

  • wodnych: sportów motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania z aparaturą umożliwiającą oddychanie, raftingu, żeglarstwa,
  • powietrznych: baloniarstwa, bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa,
  • lądowych: speleologii, sportów hippicznych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, snowboardingu, narciarstwa, zorbingu i sportów walki.

Polisa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi ze śmiercią osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem w wyniku uprawniania niebezpiecznego sportu, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty