Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczaniem typ P Plus, grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia lub grupowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie Opieka Medyczna S.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Zapewnia wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej, podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca, albo wykonania ablacji. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego, a składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA specjalistycznego leczenia, tj.:

  • chemioterapii albo radioterapii,
  • terapii interferonowej,
  • wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
  • wszczepienia rozrusznika serca,
  • ablacji.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty