Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Ubezpieczenie z możliwością poszerzenia zakresu podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia wynosi, w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała:

  • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa, tj. uszkodzenia ciała ubezpieczonego skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie, oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji na stałe,
  • od 3% do 100% (a w przypadku zdarzeń spowodowanych kilkoma nieszczęśliwymi wypadkami w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA nawet do 200%) sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia uszkodzenia ciała ubezpieczonego.

Szczegółowy wykaz uszkodzeń ciała objętych ubezpieczeniem i wysokość świadczeń zamieszczone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisa stanowi doskonałe zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Zapewnia także dodatkowe pieniądze na ewentualną rehabilitację. Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty