Wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (po nieszczęśliwym wypadku)

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczaniem typ P Plus.

Korzyści

Polisa gwarantuje środki finansowe na ewentualne leczenie lub rehabilitację. Poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka możliwe jest bez konieczności wykonywania badań medycznych. Gwarancja obejmuje wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w wysokości od 1% do 4% (w zależności od wyboru ubezpieczającego) sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu (nawet 1.000 zł za 1% uszczerbku).

Umowa zawierana jest na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i jest automatycznie przedłużana, wraz z ubezpieczaniem podstawowym, za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
Polisa stanowi dobre zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty