Dodatkowe ubezpieczenie - urodzenie dziecka

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Ubezpieczenie daje możliwość poszerzenia zakresu podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych.
Wypłata dodatkowego świadczenia wynosi w przypadku:

  • urodzenia się dziecka - 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia,
  • urodzenia martwego dziecka - 200% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia.

Umowa zawierana jest na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest urodzenie się dziecka ubezpieczonemu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia zaistniałe w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:

  • urodzenie się dziecka,
  • urodzenie się martwego dziecka (w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane).

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty