Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte podstawowym grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie typ P.

Korzyści

Polisa zapewnia możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego bez konieczności wykonywania badań medycznych przez ubezpieczonego i jego dzieci. Wypłata dodatkowego świadczenia następuje w przypadku wystąpienia u dziecka ciężkiej choroby objętej zakresem ubezpieczenia. Gwarantuje to dodatkowe pieniądze, które umożliwią podjęcie leczenia lub ewentualną rekonwalescencję dziecka. Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie, oraz możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia, maksymalnie aż 200.000 zł.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka ubezpieczonego.
Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka jednej spośród następujących dwudziestu jednostek chorobowych: ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyny, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty