Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus, lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Daje gwarancję wypłaty ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia, w zależności od rodzaju złamania, od 10% do 100% sumy ubezpieczenia, a w przypadku zdarzeń spowodowanych kilkoma nieszczęśliwymi wypadkami, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, nawet do 200% sumy ubezpieczenia. Maksymalne świadczenie przy złamaniu jednej kości może wynieść aż 12.500 zł. Ubezpieczenie zapewnia również dodatkowe pieniądze na ewentualną rehabilitację po złamaniu kości.

Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego, a składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje złamania kości przez ubezpieczonego (wymienione na liście stanowiącej część ogólnych warunków ubezpieczenia), spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty