Dodatkowe grupowe ubezpieczenie prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje możliwość kontynuowania grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus osobom, które z powodu ustania zatrudnienia (np. w przypadku zmiany miejsca pracy, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub przejścia na emeryturę) nie mogą nadal należeć do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, a chciałyby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

Umowa jest zawierana na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczaniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty