Dodatkowe grupowe ubezpieczenie z Kartą apteczną

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego, które posiadają to ubezpieczenie wraz z którymś z grupowych ubezpieczeń podstawowych: na życie typ P lub  typ P Plus, a które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyły 69 roku życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego bez konieczności wykonywania badań medycznych. Do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie bez karencji. Gwarantowane jest wysokie świadczenie przy niskich składkach – nawet do 500 zł dodatkowo, oprócz świadczenia z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie pozwala na odciążenie domowego budżetu związane z zakupem produktów oferowanych przez aptekę. Wypłata świadczenia odbywa się bez konieczności składania jakiejkolwiek dokumentacji. Zgłoszenie roszczenia z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego jest jednocześnie zgłoszeniem roszczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Ubezpieczenie jest produktem ściśle powiązanym z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego (LSGP32). Gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie jego pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą objętego odpowiedzialnością z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: