Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć zakres ubezpieczenia podstawowego o ochronę swojego zdrowia w zakresie operacji chirurgicznych.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w przypadku konieczności wykonania operacji chirurgicznych oraz środki na ewentualne dalsze leczenie lub rehabilitację. Osoba objęta polisą samodzielnie decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Przez 5 lat gwarantujemy ochronę ubezpieczeniową z niezmienną wysokością składki. Po zakończonym okresie umowy istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia bez dodatkowych skomplikowanych formalności.
Świadczenie wypłacane jest za sam fakt przeprowadzenia operacji niezależnie od jej powodzenia. Polisa obejmuje jeden z najszerszych na rynku, kompleksowy zakres operacji chirurgicznych bez konieczności oceny medycznej przy zawieraniu umowy i zapewnia ochronę niemal na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje operacje chirurgiczne wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych, stanowiącym załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty