Wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dla kogo?

Ubezpieczenie może być zawarte przez osoby, które nie ukończyły 79 roku życia i posiadają ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane: pracownicze typ P, na życie typ P, pracownicze typ P Plus, albo rodzinne na życie typ D.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego gwarantowana jest w wysokości 20.000 zł.

Umowa może być zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego, albo w trakcie trwania ubezpieczenia podstawowego. Ubezpieczenie można nabyć za niewielką składkę, która wynosi odpowiednio 3 zł miesięcznie, 9 zł kwartalnie.

Promocja!
Przez pierwsze 3 miesiące składkę w całości finansuje PZU Życie SA!

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty