Dodatkowe ubezpieczenie z Kartą apteczną

Dla kogo?

Ubezpieczenie może być zawarte przez osoby, które nie ukończyły 64 roku życia i posiadają ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane: pracownicze typ P, na życie typ P, pracownicze typ P Plus, albo rodzinne na życie typ D. Umowa może być zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego, albo w trakcie trwania ubezpieczenia podstawowego.

Korzyści

Poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego możliwe jest bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich. Świadczenie wypłacane jest w przypadku, gdy leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku lub wykonanie operacji chirurgicznych miało miejsce w Polsce, na terytorium innego kraju należącego do Unii Europejskiej, lub na terytorium: Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA, Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

Polisa zapewnia wysokie świadczenia przy niskich składkach, np.:

  • 500 zł w przypadku leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • 500 zł w przypadku operacji chirurgicznej klasy I,
  • 300 zł w przypadku operacji chirurgicznej klasy II,
  • 100 zł w przypadku operacji chirurgicznej klasy III,

przy składce miesięcznej 3 zł.

Ubezpieczenie jest doskonałym odciążeniem domowego budżetu przed nieprzewidzianymi wydatkami, związanymi z koniecznością zakupienia produktów oferowanych przez aptekę.

Ubezpieczenie można nabyć za niewielką składkę. Wysokości składek przedstawia poniższa tabela.

Częstotliwość płacenia składkiWysokość składek
Dla 1.000 zł sumy ubezpieczeniaDla 1.500 zł sumy ubezpieczeniaDla 2.000 zł sumy ubezpieczenia
miesięcznie3 zł4,5 zł6 zł
kwartalnie9 zł13,5 zł18 zł

 Promocja!

Przez pierwsze 3 miesiące składkę finansuje PZU Życie SA!
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku:

  • leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • wykonania operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych (389 zabiegów!).

Świadczeniem jest przyznanie ubezpieczonemu przez PZU Życie SA - poprzez wydanie Karty aptecznej - prawa do odbioru produktów w aptece.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej: