Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RE Income (zlikwidowany)

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Struktura portfela inwestycyjnego

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe lub udziały spółek niepublicznych, których podstawowym składnikiem majątku są prawa własności i udziały we współwłasności nieruchomości oraz które realizują nakłady inwestycyjne na projekty budowlane związane z tymi nieruchomościami, głównie w segmencie nieruchomości handlowych i magazynowych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty