Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I (w likwidacji)

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla jednego inwestora.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka Inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w niepubliczne spółki celowe, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty