Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Witelo Fund

Dla kogo?

Fundusz będzie utworzony dla Inwestorów instytucjonalnych.

 

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: