Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

Jesteś pracodawcą? Chcesz chronić swoich pracowników przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i stworzyć bezpieczne miejsce pracy? Zawrzyj grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Co zyska Twoja firma?

Dzięki naszemu ubezpieczeniu Twoja firma:

 • ograniczy koszty związane z rotacją pracowników – mniej pracowników odchodzi z firmy, która oferuje im dodatkowe korzyści,
 • zwiększy efektywność i motywację – pracownicy, którzy nie martwią się o swoją przyszłość i mogą liczyć na wysokie pieniądze z ubezpieczenia, pracują wydajniej i identyfikują się z firmą,
 • buduje pozytywny wizerunek – firma, która dba o pracowników, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i komfortu pracy,
 • będzie chętniej wybierana jako miejsce pracy.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 • Twoich pracowników 
 • małżonków pracowników oraz ich dzieci ( za dodatkową opłatą i tylko w zakresie podstawowym).

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa:

 • w pracy,
 • w drodze do/ z  pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka do chmurki: opcja za dodatkową opłatą.

Co Twoi pracownicy zyskają z naszym ubezpieczeniem?

Twoi pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli poniosą śmierć w wyniku:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku do chmurki: czyli takiego wypadku, w którym Twój pracownik dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniesie śmierć,
 • omdlenia lub ataku epilepsji, 
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego do chmurki: za dodatkową opłatą,
 • wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka do chmurki: za dodatkową opłatą.

Jeśli wystąpi jedna z sytuacji wymienionych powyżej, wypłacimy pieniądze za:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, np. protezy, kule,
 • szkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością.

W przypadku śmierci Twojego pracownika jego bliscy dostaną pieniądze z ubezpieczenia.

Pomoc w każdej sytuacji

Razem z ubezpieczeniem Twoi pracownicy otrzymają pakiet usług assistance w Polsce. W razie wypadku zorganizujemy i opłacimy: 

 • pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, np. zorganizujemy domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawę leków,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domową, np. zorganizujemy osobę, która posprząta dom lub zrobi zakupy,
 • opiekę nad dziećmi,
 • opiekę nad psami i kotami,
 • infolinię medyczną. 

 

Dodatkowa ochrona

Jako pracodawca możesz wybrać dodatkowe opcje ochrony. Dzięki nim Twoi pracownicy otrzymają wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych. 

W zależności od wybranej opcji wypłacimy Twoim pracownikom:

 • zwrot kosztów leczenia do chmurki: do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie, 
 • ryczałt za niewykorzystane wczasy, wycieczki do chmurki: 10% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie,
 • zasiłek za każdy dzień niezdolności do pracy,
 • wypłatę za śmierć spowodowaną nowotworem z złośliwym,
 • ryczałt za operację do chmurki: 10% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty