Grupowe ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.). Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy firmy oraz ich małżonkowie (albo partnerzy życiowi), którzy ukończyli 16 rok życia, a także pełnoletnie dzieci pracowników. Wystarczy przystąpienie jednej osoby do zawarcia umowy.

Korzyści

Umowa zawierana jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału).

Obejmuje szeroki zakres ryzyk wypadkowych, które obejmują zdarzenia związane z:

  • ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym – świadczenie przysługuje bez względu na to czy ubezpieczony brał udział w wypadku jako pieszy, pasażer czy członek załogi,
  • życiem codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem czy wybuch gazu),
  • uprawianiem sportu – szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej, jak np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo itp.

Ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach różniących się wysokościami sumy ubezpieczenia i składki, osoba przystępująca do ubezpieczenia może wybrać tylko jeden z nich. Zakres ubezpieczenia w obu wariantach jest stały.

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie 7 dni w tygodniu. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

Ubezpieczenie zapewnia:

  • wysokie wypłaty świadczeń przy niskiej składce oraz kumulacje wypłat w razie zajścia kilku zdarzeń
  • możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
  • przystąpienie do ubezpieczenia bez ankiet i badań medycznych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, trwałe inwalidztwo, złamanie kości, oparzenia spowodowane szczególnymi rodzajami nieszczęśliwych wypadków, jak np. rekreacyjne uprawianie sportu, niebezpiecznego sportu, sportu na kółkach (rower, rolki, deskorolka itp.), wypadek komunikacyjny, wypadek komunikacyjny w nocy, w pracy, z udziałem samochodu ciężarowego, pożar, utonięcie, wybuch gazu, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla a także śmierć naturalną.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: