Grupowy Plan Emerytalny

Co to jest GPE?

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych. 

Formuła GPE

Formuła GPE to:
 • preferencyjne warunki kosztowe – 100% alokacja wpłacanych składek
 • możliwość wyboru sposobu oszczędzania pomiędzy:
 •    - Modelem Indywidualnym, gdzie pracownik samodzielnie podejmuje decyzje o wyborze subfunduszu,

   - Modelem Rekomendowanym, gdzie wpłacane składki są automatycznie dostosowywane do wieku pracownika,

 • krótszy i prostszy proces uruchomienie planu – brak obowiązku rejestracji planu przez KNF
 • bardzo elastyczne konstruowanie warunków funkcjonowania Plan,
 • możliwość funkcjonowania GPE samodzielnie lub jako uzupełnienie Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • plan finansowany przez Pracodawcę i Pracowników lub jedynie przez Pracowników (Pracodawca angażuje się wtedy tylko organizacyjnie),
 • możliwość kontynuowania oszczędzania na emeryturę na preferencyjnych warunkach po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • możliwości składania dyspozycji przez Internet. 

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje na temat Grupowego Planu Emerytalnego GPE TFI PZU uzyskasz:

 • dzwoniąc pod numer telefonu 22 582 28 99
 • pisząc na adres ppe@pzu.pl

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.