Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności odbiorcy towarów lub usług jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową), 
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania, 
  • możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności za towary lub usługi.

 

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji składanej jako zabezpieczenie akcyzowe jest zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia solidarnie z podmiotami wskazanymi w odpowiednich zapisach ustawy o podatku akcyzowym, na wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty