Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z zasobów środowiska naturalnego.

Korzyści

  • zwiększa wiarygodności firmy jako partnera biznesowego,
  • umożliwia spełnienie formalnego warunku uzyskania zezwolenia zintegrowanego wymaganego przez organ ochrony środowiska,
  • mając charakter bodźca ekonomicznego wspiera proekologiczną działalność przedsiębiorstw, które prowadząc działalność gospodarczą są narażone na ponoszenie kosztów wynikających z konieczności przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku jest zobowiązanie PZU SA do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot na wniosek, którego została udzielona nie usunął negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, oraz pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, nie zapłacił w wyznaczonym terminie całości lub części wierzytelności wynikającej z kosztów poniesionych w związku z naprawieniem szkody w środowisku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty