Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy zobowiązanej do złożenia zabezpieczenia jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania przy ograniczeniu lub wyłączeniu konieczności angażowania w tym celu własnych środków.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty czynszu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie zapłacił całości lub części wierzytelności o zapłatę czynszu.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty