Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności odbiorcy towarów lub usług jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest PZU), 
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania, 
  • możliwość dokonywania wielokrotnych odpraw w ramach jednej sumy gwarancyjnej.

 

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty, solidarnie z dłużnikiem, w przypadku, gdy dłużnik nie uiści należności celnych (długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek) powstałych w okresie wskazanym w gwarancji, jeżeli stały się one wymagalne.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty