Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą,
  • instytucji non-profit.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
  • możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie bez konieczności angażowania własnych środków finansowych,
  • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty