Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności odbiorcy towarów lub usług jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową), 
  • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji, 
  • możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności za nabywane towary lub usługi.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności handlowych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości należności dostawcy wobec odbiorcy, wynikających z wystawionych faktur.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty