Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy (Inwestora) jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest PZU), 
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania w formie gwarancji.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty za roboty budowlane jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty