Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie na życie typ P

Dla kogo?

Umowa może być zawarta na rzecz osoby, której przysługuje prawo indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia grupowego, tj. osoby, która zmienia miejsca pracy, albo przechodzi na emeryturę lub rentę, a także w przypadku urlopu wychowawczego lub bezpłatnego.
 

Korzyści

Polisa zapewnia szeroki zakres ubezpieczenia, dający ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak zgon ubezpieczonego lub współubezpieczonych (członków rodziny), trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, oraz (do wyboru przez ubezpieczającego) opcję gwarantującą wypłatę świadczenia w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny ubezpieczonemu dziecka.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez zawarcie ubezpieczeń dodatkowych:

  • dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus,
  • dodatkowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • dodatkowego ubezpieczenia z Karta apteczną,
  • dodatkowego ubezpieczenia Asystent w czasie utraty zdrowia,
  • dodatkowego ubezpieczenia lekowego PZU Antybiotyk.

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Zawarcie ubezpieczenia możliwe jest bez względu na wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, a podwyższenie sumy ubezpieczenia odbywa się bez badań lekarskich. Za niewielką składkę gwarantowana jest dożywotnia ochrona. Wysokość składki wynosi: 4,40zł, 4,60zł, 4,80zł lub 5,00zł od każdego 1.000 złotych sumy ubezpieczenia, odpowiednio dla 1%, 2%, 3% lub 4% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Składka może być płacona miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Świadczenia wolne jest całkowicie od podatku dochodowego i spadkowego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i życie współubezpieczonych, oraz zdrowie ubezpieczonego.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

  • wariant 1 obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, śmierć współubezpieczonego (małżonka, dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba, rodzica ubezpieczonego albo rodzica małżonka ubezpieczonego, albo ojczyma albo macochy ubezpieczonego (albo ojczyma albo macochy małżonka ubezpieczonego), urodzenie się dziecka, urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego),
  • wariant 2 wariant 2 obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, śmierć współubezpieczonego (małżonka, dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba, rodzica ubezpieczonego albo rodzica małżonka ubezpieczonego, albo ojczyma albo macochy ubezpieczonego (albo ojczyma albo macochy małżonka ubezpieczonego), osierocenie dziecka przez ubezpieczonego).
     

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty