PZU Medycyna Pracy

Stan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od warunków pracy. Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej.

Oferujemy standardowe badania (wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe, okulistyczne), udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP, przegląd stanowisk pracy, a także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz pomoc psychologiczną dla pracodawcy i rodziny pracownika, który uległ wypadkowi.

Dla kogo

Oferta Medycyny Pracy w PZU jest skierowana do firm z sektora MSP oraz do Klientów korporacyjnych.

Korzyści

Dzięki usłudze Medycyny Pracy w PZU, pracodawca:

  • tworzy bezpieczne warunki pracy, dzięki czemu ogranicza ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • zapewnia pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną – daje możliwość zweryfikowania stanu zdrowia i wczesnego wykrycia poważnych chorób,
  • zapewnia możliwość wykonania badań lekarskich w godzinach pracy,
  • podnosi wydajność pracy,
  • racjonalizuje wydatki na ochronę zdrowia, BHP i szkolenia,
  • poprawia wizerunek swojej firmy.

Jak to działa

Krok 1: Pracodawca kontaktuje się z PZU pod numerem dedykowanej infolinii: 801 405 405 lub mailowo: medycynapracycc@pzu.pl

Krok 2: Konsultant PZU kontaktuje się z pracownikami i umawia ich na wizytę/badanie.

Krok 3: Pracownik udaje się na wizytę do wskazanej placówki.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.