Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych

Spokojni strażacy, bezpieczna gmina

Mieszkańcy gminy, w której działa ochotnicza straż pożarna, czują się bezpiecznie. Strażacy-ochotnicy walczą z ogniem i innymi żywiołami, często narażając własne życie. Aby i oni czuli się bezpiecznie, zawrzyj ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych w PZU. 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 • członków jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 • członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie chroni członków ochotniczych straży pożarnych podczas:

 • ćwiczeń, 
 • akcji ratowniczych.

Co członkowie OSP zyskają z naszym ubezpieczeniem?

Możesz wybrać jeden z dwóch lub obydwa warianty  ochrony podstawowej. Strażacy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli poniosą śmierć w wyniku:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku (czyli takiego wypadku, w którym strażak dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniesie śmierć) (1. i 2. wariant),
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego (za dodatkową opłatą) (1. wariant).

W 1. wariancie, jeśli wystąpi jedna z sytuacji wymienionych powyżej, wypłacimy pieniądze za:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, np. protezy, kule,
 • przeszkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością,
 • leczenie na terenie Polski,
 • oparzenia lub odmrożenia (20% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie),
 • pobyt w szpitalu (jest to jednorazowa wypłata za pobyt w szpitalu – w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie).

Wariant ten możesz rozszerzyć o dodatkowe opcje. Dzięki nim członkowie OSP otrzymają: 

 • zasiłek dzienny ( od 1. dnia pobytu w szpitalu lub od 7. dnia leczenia ambulatoryjnego. Zasiłek wypłacimy za maksymalnie 90 dni za każdy dzień niezdolności do pracy),
 • dietę szpitalną (za każdy dzień pobytu w szpitalu).

 W 2. wariancie wypłacimy pieniądze za:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty