Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym

Jeśli posiadasz licencję doradcy restrukturyzacyjnego i pełnisz funkcję w:
 
 • postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • upadłościowym,
 • egzekucyjnym,

przepisy prawa zobowiązują Cię do zwarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego w PZU:
 
 • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym,
 • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 • zmniejsza ryzyko wykonywanych przez Ciebie czynności,
 • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią komisarzem w pierwszym postępowaniu.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz.2255),
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.),
 • ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 • ustawa Prawo upadłościowe, ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC ustalona została w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Wysokość jej jest uzależniona od wartości masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątki dłużnika (szerzej § 4 wym. Rozporządzenia Ministra Finansów).

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: