Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do osób, które sporządzają świadectwa charakterystyki energetycznej.Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

 

 

Korzyści

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania  świadectw charakterystyki energetycznej 

Jeśli sporządzasz świadectwa charakterystyki energetycznej, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

Ubezpieczenie OC osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w PZU:

  • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach. 
 

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej  do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r. poz.607).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

 

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty