Dla kogo?

Jeśli zajmujesz się doradztwem podatkowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

Ubezpieczenie kierujemy do doradców podatkowych, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ustawy ust.1 z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065),
  •     Ustawa o doradztwie podatkowym,
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
Minimalna suma gwarancyjną ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty