Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Unii Europejskiej, oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią.

Korzyści

Polisa daje kierowcom poczucie pewności wynikające z tego, że PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, na Węgrzech, Malcie, Litwie, Łotwie, Cyprze, Czechach, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polsce) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terenie Polski, umowę zawiera się na okres co najmniej 30 dni (maksymalnie 12 miesięcy).

Szczegóły  znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych od 11.02.2012)

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty