Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Dla kogo?

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym i pracujesz dla kilku zakładów ubezpieczeniowych, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych.

Ubezpieczenie kierujemy do osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń – zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

 

Korzyści

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w PZU:

  • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego,

  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który działa na rzecz przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń – za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Szkody te muszą być powiązane z wykonywaniem czynności agencyjnych.
Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów. Wynosi równowartość w złotych:

  • 1 250 618 euro dla jednego zdarzenia,
  • 1 875 927 euro dla wszystkich zdarzeń.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty