Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód notariusza na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania pierwszej czynności, o której mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
 

Zalety ubezpieczenia OC notariuszy

Ubezpieczenie:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności notariusza,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej. 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. nr 218 z 2003 r. poz. 2148),
  • przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności notariusza. Czynności notariusza objęte ubezpieczeniem określa art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego i do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty