Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Ubezpieczenie OC w PZU:

 • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania działalności gospodarczej,
 • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej,
 • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców , którzy  ochraniają ludzi i mienie.

Powinieneś zawrzeć ubezpieczenie OC nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550),
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej – w związku z ochroną osób i mienia.

Jeśli jako przedsiębiorca zatrudniasz pracowników, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić Twoi pracownicy.

Minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń. Uzależniona jest ona od osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto z działalności gospodarczej usług ochrony osób i mienia. Wynosi ona równowartość w złotych:

 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
 • 20 000 euro – jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia albo nie prowadził takiej działalności w ostatnim roku obrotowym;
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro. 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.