OC organizatorów imprez masowych

Dla kogo?

Jeśli organizujesz imprezę masową, na którą wstęp jest odpłatny:

 •     impreza artystyczno-rozrywkowa jest imprezą masową, jeżeli liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku
 •     w wypadku imprez sportowych liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartym oraz 300 w hali lub innym budynku
 •     z uwagi na szczególne zasady organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa wśród imprez masowych wyodrębnia się też mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000,

przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC organizatorów imprez masowych PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu organizowanego przez Ciebie wydarzenia.

Korzyści

Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych w PZU:

 •    obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i uczestników imprezy,
 •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
 •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
   

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 54 z 2010 r. poz. 323),
 •     Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.


Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania organizatora uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest płatny. Imprezy te muszą się odbyć w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej zależy od:

 •     rodzaju imprezy,
 •     miejsca jej przeprowadzania,
 •     liczby uczestników.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty