OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Dla kogo?

Jeśli zajmujesz się doradztwem podatkowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

Ubezpieczenie kierujemy do doradców podatkowych, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ustawy ust.1 z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065),
  •     Ustawa o doradztwie podatkowym,
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
Minimalna suma gwarancyjną ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty