Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone dla użytkowników, przewoźników i przedsiębiorców lotniczych – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Korzyści

Zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na przewoźnika przez Ustawę i daje gwarancję bezpiecznego eksploatowania statków powietrznych i prowadzenia działalności lotniczej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia regulują przepisy lotnicze, w tym głównie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. z 2004 r. Nr 110 poz. 1168) z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty