Dla kogo?

Prowadzenie działalności zawodowej, wykonywanie czynności zawodowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU.
Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej lub  wykonywania zawodu.
 

Ubezpieczenie dla:

 •     osób prawnych,
 •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 •     osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.
   

Najważniejsze korzyści

 •     jeśli Ty, Twoja firma lub Twój pracownik wyrządzicie innej osobie szkodę, wypłacimy tej osobie odszkodowanie,
 •     dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowej , jeśli zawierasz umowę o wykonanie określonych czynności zawodowych lub przystępujesz do zamówień publicznych),
 •    nasze ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule
 •     oferujemy wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
   

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 Co obejmuje ubezpieczenie?
Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę wskutek wykonywania  czynności zawodowych np. w związku z usługami pracowni  projektowania budowlanego,  wykonywania  zawodu  urbanisty, geodety, tłumacza, weterynarza. To tylko przykłady działalności zawodowej, którą możesz ubezpieczyć. Pełny wykaz  znajdziesz w załącznikach nr 1 do OWU.

Osobom, które zawarły w PZU obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej udzielimy  ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC (ubezpieczenie nadwyżkowe).  Ubezpieczenie nadwyżkowe oferujemy między innymi  osobom wykonującym zawód architekta, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pełny wykaz  znajdziesz w załącznikach nr 2 do OWU.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony po opłaceniu dodatkowej składki o klauzule dodatkowe obejmujące szkody:

 •   będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium RP,
 •   wyrządzone przez podwykonawców,
 •    będące następstwem zniszczenia zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty