PZU PZU

Czy warto oszczędzać na swoją emeryturę w ramach OFE?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce umożliwia Ci odkładanie całej składki emerytalnej w ZUS lub przekazanie jej części do OFE. Pieniądze, które trafiają do otwartego funduszu emerytalnego są inwestowane – tak, aby w przyszłości mogły zasilić Twoje świadczenie emerytalne. W jakim stopniu? Zobacz, co wpłynie na jego wysokość, jeżeli wybierzesz OFE.

Po zmianach w systemie ubezpieczeń, jakie nastąpiły w 2014 roku, korzystanie z OFE jest dobrowolne. Oznacza to, że przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego jest Twoim wyborem. Możesz go dokonać w ciągu 4 miesiące od podjęcia pierwszej pracy lub w jednym z okien transferowych – najbliższe będzie miało miejsce między 1 kwietnia a 30 lipca 2020 r.

Jeśli podejmiesz decyzję o odkładaniu części składki emerytalnej w OFE, wówczas ZUS przekaże na konto w wybranym przez Ciebie funduszu 2,92% twojego wynagrodzenia z 19,52% łącznej składki emerytalnej. To ok. 15% sumy, która jest opłacana z myślą o jesieni życia.

Dwa źródła, jedna emerytura

Po wspomnianych zmianach w przepisach każdy emeryt – bez względu na to, czy cała jego składka trafiała do ZUS czy jej część znajdowała się w OFE – otrzyma jedno świadczenie: to z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzieje się tak dlatego, że już na 10 lat przed terminem przejścia na emeryturę, OFE rozpocznie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekazywanie Twoich składek na konto w ZUS. Będą one miały jednak wpływ na ostateczną wysokość świadczenia i istnieje szansa, że je podniosą. Wynika to z faktu, iż są przez OFE do momentu przekazania inwestowane, a nie waloryzowane jak w przypadku oszczędzania w ZUS, który waloryzuje składki wg. określonego wskaźnika.

Jak może zmienić się wysokość Twojej emerytury dzięki OFE?

Składki emerytalne, które trafiają do ZUS (również na subkonto) są wirtualnymi środkami, których wartość jest przypisana do Twojego konta ubezpieczonego. Ich wysokość zwiększa się z czasem, ponieważ podlega waloryzacji. Waloryzacja następuje na podstawie wskaźnika nominalnego wzrostu PKB za ostatnie 5 lat i jest dokonywana raz w roku.

Przekazane przez ZUS do OFE środki są za to inwestowane. Spójrzmy na OFE PZU. Jego celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji powierzonych środków przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. OFE PZU inwestuje środki klientów w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie – przede wszystkim w akcje notowane na GPW w Warszawie i na dużych giełdach zagranicznych oraz w obligacje przedsiębiorstw.

Jakie zyski mogą być w ten sposób wypracowane? Nie da się tego w jednoznaczny sposób określić – wszystko zależy od wyniku inwestycyjnego wybranego OFE na dzień przekazania składek do ZUS. Jednocześnie oszczędzający w OFE powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o OFE PZU, w tym opis ryzyk związanych z członkostwem w OFE PZU zawiera Prospekt Informacyjny OFE PZU dostępny na stronie pzu.pl.

Czy można oszacować wysokość przyszłej emerytury?

Pomóc Ci mogą w tym powszechnie dostępne kalkulatory emerytalne online. Wystarczy, że podasz w nich wysokość swojego wynagrodzenia (brutto – od niego zależy wysokość składki emerytalnej) oraz inne niezbędne dane, m.in. związane z latami pracy oraz momentem przejścia na emeryturę, a otrzymasz szacunkową prognozę dotyczącą wysokości przyszłego świadczenia.