PZU PZU

Co to jest OFE i jak dokładnie działają otwarte fundusze emerytalne? – Krótki poradnik

Poziom wiedzy na temat systemu emerytalnego obowiązującego w Polsce jest niski – przejście na emeryturę wydaje się na tyle odległym wydarzeniem, że niewiele osób myśli o oszczędzaniu pieniędzy na starość. Czym jest OFE? - jedno z najbardziej podstawowych pojęć związanych z emeryturą. Podpowiadamy, jak działają Otwarte Fundusze Emerytalne.

W momencie zakończenia życia zawodowego każdy nabywa prawo do świadczenia emerytalnego. Jego wysokość zależy od wielu czynników. Funkcjonowanie polskiego systemu emerytalnego nie jest dla wszystkich w pełni zrozumiałe. By świadomie oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze, warto poznać tajniki działania systemu emerytalnego, rozumieć różnice między otwartym systemem emerytalnym a ZUS i dowiedzieć się, jak może być rozdysponowana składka na ubezpieczenie emerytalne.

Jak działa system emerytalny w Polsce – co warto o nim wiedzieć?

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów, czyli:

  • Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS – to I filar;
  • OFE, czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego i subkonta w ZUS-ie – to II filar;
  • IKE, IKZE i PPE (odpowiednio: indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i pracowniczy program emerytalny) – to III filar.

W momencie rozpoczęcia działalności zawodowej w oparciu np. o umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki emerytalne za pracownika w wysokości 19,52% wynagrodzenia. Jest ona przekazywana do ZUS, następnie ZUS dzieli składkę: 12,22 % trafia na konto osoby ubezpieczonej. Pozostaje jeszcze 7,3%., które albo w całości trafia na subkonto w ZUS albo 4,38% na subkonta, a 2,92% do OFE. Aby składka trafiała do OFE ubezpieczony musi to zadeklarować.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny– najważniejsze informacje

Zgodnie z definicją Otwarte Fundusze Emerytalne, czyli OFE, to osoby prawne, które posiadają masę majątkową i są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. W Polsce powstały one w związku z reformą systemu emerytalnego, która miała miejsce w 1999r. Ich zadaniem jest umożliwienie zainteresowanym gromadzenia środków z myślą o emeryturze w ramach tzw. II filaru.

Jak przystąpić do OFE? Należy podpisać umowę z wybranym funduszem. Tych w Polsce działa aktualnie całkiem sporo, zatem osoba zainteresowana nie powinna mieć problemu ze znalezieniem takiego, którego polityka inwestycyjna będzie jej odpowiadać. Jeżeli przyszły emeryt zdecyduje się na taki krok, będzie miał prawo do informacji o środkach zgromadzonych na swoim rachunku. Taką informację fundusz jest zobowiązany przesyłać wszystkim swoim członkom raz do roku.

OFE a dziedziczenie składek

Osoby, które z myślą o swojej przyszłej emeryturze i zdecydowały się, aby część ich składki emerytalnej była przekazywana do wybranego przez nich funduszu, często zastanawiają się, jak wygląda kwestia dziedziczenia składek w otwartym funduszu emerytalnym. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dziedziczenie składek zgromadzonych w OFE na koncie prowadzonym przez fundusz jest możliwe. Podpisując umowę z wybranym funduszem każdy może wskazać osoby uposażone. Ponadto środki zgromadzone w OFE wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że jeśli w małżeństwie istniała wspólnota majątkowa, wówczas po rozwodzie albo po śmierci członka OFE, drugi z małżonków ma prawo do ½ środków za czas pozostawania we wspólnocie majątkowej małażeńskiej. Środki należne z tego tytułu zostaną przetransferowane na rachunek małżonka w OFE.